Wat is de Humanitas Talentenscan?

De Talentenscan is een ‘tool’ om te (her) ontdekken waar iemands talenten, interesses en mogelijkheden liggen. Een senior die zich voor het Talentenscan traject aanmeldt wordt gekoppeld aan een coach. Talentenscan coaches zijn vrijwilligers, die vaak ondernemende en creatieve achtergrond hebben. Ze zoeken niet naar hulpvragen maar naar mogelijkheden en verborgen talenten.

Hoe werkt de Talentenscan?
Een senior maakt samen met de coach een profiel door middel van de Talentenscan. Dat is een kaartenset die visueel maakt wat de interesses, externe motivaties, en interne motivaties van de senior zijn. Het kan voor de senior al enorm inzichtelijk zijn om zo’n profiel van zichzelf te zien.

 

Met die informatie en de gesprekken die daarbij ontstaan gaan de coaches vervolgens op zoek naar een ‘passende’ klus of activiteit in de omgeving. Zo ging Teresa, die groene vingers heeft maar geen stuk grond, aan de slag in de buurttuin.

Waarom de Humanitas Talentenscan?
Wij geloven dat we er als maatschappij allemaal baat bij hebben om senioren actief te blijven betrekken. Onder druk van de vergrijzing worden steeds meer organisaties aangesproken om zich in te zetten voor het welzijn van senioren door het bieden van hulp en verzorgen van activiteiten om een dagje weg te zijn of anderen te ontmoeten.

Juist doordat je je inzet voor een ander, voel je jezelf nuttig: een grote bijdrage aan je geestelijk welzijn en zingeving.

De Humanitas Talentenscan draait daarom die hulpvraag om. We inspireren senioren om bij te dragen aan organisaties in hun omgeving, vanuit hun eigen wensen en talent. Soms is gebleken dat meer inzicht in zichzelf voor de senior al inspirerend genoeg was.

Voor wie?
Binnen de Humanitas Talentenscan valt voor velen een heleboel te ontdekken en ondernemen; als deelnemer, vrijwillige Talentenscan coach, organisatie of bedrijf!

Klik hier voor verhalen uit de praktijk.

 

 

Schuiven naar boven